Dior lúc nào cũng cho Ku cảm giác mình là Hoàng tử vậy

Dior lúc nào cũng cho Ku cảm giác mình là Hoàng tử vậy. :”>
Biết ngày mai Ku đi tít mít qua sinh nhật nên hôm nay đã gửi quà sớm. Yêu Dior nhất luôn.
#dior #diorvn #bdayboi
Love you Linh Tranthuy & trai đẹp đến tận nơi trao quà Đặng Trung Hiếu. <3 <3 <3