Diễn viên gì mà đã đẹp lại còn thông minh thế này

Diễn viên gì mà đã đẹp lại còn thông minh thế này! Diễn là phải bằng tư duy. Tính toán từng chi tiết từ mắt mũi, tay chân như vậy mới là diễn viên chứ!
Đâu như diễn viên VN, thoại mấy câu nói còn không xong huống gì đòi gì khác! Haizzz!
Cho nên, khoan hãy cầu mong những điều vĩ mô như làm sao để có nền điện ảnh phát triển… mà việc đầu tiên là hãy làm sao để diễn viên là những người có đầu óc thông minh, có nền tảng, học thức, trình độ để có thể diễn xuất bằng tư duy và chất xám cái đã! Xong hẳn xây dựng những thứ lớn lao hơn!