Đi về phát hiện thẻ nhớ lỗi

Đi về phát hiện thẻ nhớ lỗi, toàn bộ ảnh chụp 2 ngày biến mất, chỉ còn ít ảnh chụp cuối ngày 2. Trên Win dung lượng vẫn báo đủ nhưng không thấy ảnh đâu. Nghi là bị bad sector hoặc corrupt file. Thẻ vẫn đọc bình thường.
Đã thử các cách, thay đổi thuộc tính, show hidden file, ….Dùng phần mềm recovery thì chỉ thấy hiện lên các file đã xóa từ lâu, vì thực chất những file này chưa hề xóa chỉ là ko hiển thị thôi.
Có ai từng gặp tình huống tương tự và xử lý thành công xin chỉ giáo với.
Ảnh ko liên quan nhằm mục đích chống trôi bài 😀
Mường Hum 21.5