ĐỀ 7

ĐỀ 7
Đọc bài thơ sau đây và thực hiện các yêu cầu:
“NÔNG DÂN
Có người nói nông dân không tư tưởng
Nông dân làm cản trở bánh xe lăn
Tôi đã thấy nông dân suốt một đời làm lụng
Nuôi cái ăn chung trên mảnh đất khô cằn
Tôi đã thấy trên chiến trường ngã xuống
Những nông dân áo lính, máu tươi ròng
Chết tưới đất, sống ngày cày xới đất
Không bổng lộc nào theo đến lũy tre xanh!
Tôi đã thấy những xích xiềng phong kiến
Cái trói tay của công hữu màu mè
Mấy chục năm kéo người xa ruộng đất
Mấy chục năm ròng, cái đói vẫn ghê ghê…
Nghèo chữ quá nên trọng người hay chữ
Bóp bụng nuôi con thành ông trạng, ông nghè
Sáu mươi tuổi mẹ lội bùn cấy hái
Ông trạng áo dài, ông trạng sống ly quê!
Dẫu năm khó không quên ngày giỗ chạp
Nhớ người xưa con cháu quây quần
Vâng, có thể nông dân nhiều hủ tục
Không yêu nổi họ hàng, yêu chi nổi nhân dân!
Tôi đã thấy Thằng Bờm và Mẹ Đốp
Còn sống chung với Bá Kiến, Chí Phèo
Con gà mất, chửi ba ngày quyết liệt
Con gái gả chồng, cả xóm có trầu vui.
Tôi đã thấy đổ mồ hôi, sôi nước mắt
Từ hạt lúa gieo mầm đến cấy hái, phơi phong
Dăm bảy tạ, vài trăm nghìn một vụ
Bữa tiệc xoàng của mấy “sếp” là xong!
Có miếng ngon nông dân dành đãi khách
Thờ Phật, thờ Tiên, thờ cả rắn, cả rồng
Cả tin quá, tin cả dì ghẻ ác
Sống chết mấy lần, nợ quyết trả bằng xong.
Nông dân sống lặng thầm như đất
Có thể hoang vu, có thể mùa màng
Xin chớ mất, chớ niềm tin sai lạc
Chín phần mười đất nước – nông dân!”
( Nguyễn Sĩ Đại)
1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào? Chỉ ra cách gieo vần trong bài thơ?
2. Hai câu thơ ” Chết tưới đất, sống ngày cày xới đất / Không bổng lộc nào theo đến lũy tre xanh!” nói cho người đọc biết điều gì về nông dân và cuộc sống của họ?
3. Nét tính cách của người nông dân được thể hiện thế nào trong hai câu thơ:” Con gà mất, chửi ba ngày quyết liệt / Con gái gả chồng, cả xóm có trầu vui”?
4. Cảm nhận lớn nhất của anh / chị về người nông dân qua bài thơ cùng tên?
5. Câu NLXH:
Có ý kiến cho rằng:” Trong tận cùng hoang sơ sâu thẳm mỗi linh hồn Việt luôn có một người nông dân”.
Viết đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh / chị về ý kiến trên.