Con không muốn ở với mẹ nữa

Con không muốn ở với mẹ nữa…
-Tại sao???
Tại mẹ không có Bố!Bạn con có Bố,mẹ không có Bố!
-Bố nào hả con?Bố tên là gì?Con thích Bố tên là gì?
Con không biết!Mẹ phải lấy Bố về,xong mẹ hỏi Bố tên là gì đi….
Zời ơi trả lại bà Sữa cho tôi……
See Translation