Có thể nói cũng là cover nhưng d/c này đã cover một cách đầy sáng tạo và cực kì thông minh làm cho người nghe quên hẳn hình bóng của bản gốc

Có thể nói cũng là cover nhưng d/c này đã cover một cách đầy sáng tạo và cực kì thông minh làm cho người nghe quên hẳn hình bóng của bản gốc !
Chính xác thì sự sáng tạo đều dựa trên nền tảng của copy . Nhưng copy như này thì đáng dc ghi nhận thật sự !
Các bạn trẻ hãy học hỏi cách copy như này nhé . Ko chỉ nhạc đâu , ảnh cũng thế và mọi thứ cũng thế thì ko ai đếm xỉa hay nêu danh các bạn ra mà tế đâu :))
#Copymotcachvanminh