Có chú em kia sang định cư ở Mỹ

Có chú em kia sang định cư ở Mỹ, đi làm cho Chủ Mỹ, nó bảo vô Siêu Thị mua mấy văn phòng phẩm đang giảm giá về cho Công Ty. Siêu thị quy định mỗi người chỉ được mua 1 suất, thế là cu cậu đi 5 cửa để mua được 5 suất, về hí ha hí hửng khoe sếp là mình đã lập thành tích lợi cho công ty, mai sếp đuổi mất chả biết lý đo tại sao!
Rồi chú em lại xin việc vào một công ty khác, sếp giao cho cái Laptop nói qua phòng IT đề xuất mua phần mềm nào cần thiết để dùng! Chú lại nói, khỏi cần sếp, để em tải mấy phần mềm bẻ khoá về dùng được rồi, tiết kiệm cho công ty, mai bị đuổi nữa chả biết tại sao!
Rồi vô một công ty khác, sếp giao cho thuê mướn công ty vệ sinh đến vệ sinh công ty! Làm xong hí hửng khoe sếp là em không thuê công ty ấy chi cho mắc, mà em đá ngang thuê thẳng nhân viên của bọn nó, tiền mặt khỏi đóng thuế má gì, tiết kiệm được nữa tiền cho công ty! Mai bị đuổi nữa chả biết tại sao!
Cứ lận đận vậy mãi, cho đến khi đọc được FB Anh Tư Sang mới phát hiện ra Dân Tộc Ta Lưu Manh Lừa Trói Đốt Cọp, với vẽ Giun Nói Rồng, từ đó thay đổi và suôn sẻ hẳn ra, vào làm công ty lương cao thăng tiến nhanh!
Đến khi phỏng vấn thi vào quốc tịch, thì trả lời với thằng Mỹ rằng: tính Người Việt bọn tao Lưu Manh Gian Xảo là điều không phù hợp với Văn Hoá Người Mỹ, tao biết được điều đó nhờ đọc FB Anh Tư Sang nên đảm bảo không bao giờ như vậy nữa!
Thằng Mỹ chấm đậu cái rụp, xong còn nói vậy mày về mà nói cộng đồng Người Việt mày lo tìm đọc FB Anh Tư Sang đi, cứ ai đọc thấu hiểu chắc chắn 90% đậu quốc tịch Mỹ liền!
Nó nhắn tin tâm sự với mềnh, mềnh kể ra đây cho các bạn nghe mà thấy ngại ghê! Mình rất ngại khi ai khen mình! Ngại quá!
< S h a r e . k h ô n g . c ầ n . h ỏ i >