“Chuyện dài bất tận” – dài thật đấy

“Chuyện dài bất tận” – dài thật đấy, nhìn quyển sách dày cộp thế kia cơ mà! Nhưng chắc chắn các bạn của mình từ lớp 3 trở lên mà đọc sách này thì sẽ không dứt ra được. Vương quốc Tưởng Tượng với bao nhiêu điều lí thú chắc chắn chẳng lạ gì với các bạn ấy, vừa đọc, vừa nghĩ thêm ra những câu chuyện mới cũng nên.
CHUYỆN DÀI BẤT TẬN
Tác giả: Michael Ende
Dịch giả: Lê Chu Cầu
NXB: Hội nhà Văn
Phát hành: Nhã Nam
[Một vài cuốn khác có thể bạn sẽ thích: https://goo.gl/6lWkHN ]