Chơi cái trò này mới thấy tụi zoombie còn lành hơn tụi người sống nhiều

Chơi cái trò này mới thấy tụi zoombie còn lành hơn tụi người sống nhiều. Tụi zoombie tấn công người vô thức còn tụi người sống (người chơi điều khiển) thì nhiều toan tính. Người sống có thể úp sọt zoombie nhưng người sống lại bị đồng loại úp sọt.
Thế giới diệt vong, loài người chỉ còn một nhúm nhưng thay vì hợp tác, chung sống hòa bình thì cứ nhìn thấy nhau là họ lại lao vào chém giết để cướp đồ.
Mình chém chết khối thằng thích cướp giật rồi mà tìm chưa thấy cái tên Phan Anh.
À mà mình thắc mắc là làm sao lại không có nhân vật nữ?!
Hây dà, có cướp, có giết rồi mà thiếu cmn phần giữa!
See Translation