Cho đến một ngày tôi chợt nhận ra vẻ đẹp bên ngoài chỉ là tạm bợ

Cho đến một ngày tôi chợt nhận ra vẻ đẹp bên ngoài chỉ là tạm bợ, sức mạnh bên ngoài chỉ là sự che đậy sự yếu ớt bên trong, lang thang đây đó rồi cũng chán… Hành trình hướng nội bắt đầu.
Tôi chỉ là một người quan sát, quan sát tất cả những gì đến với cuộc đời mình, những gì sảy ra xung quanh. Và tất cả đều có quy luật. Chấp nhận thì sẽ có sự chuyển hoá tự nhiên.
Càng đi vào bên trong càng thấy được sự tĩnh lặng và sự tĩnh lặng ấy thật đẹp.