Đồng hồ seiko 5 automatic là một chiếc đồng hồ đeo tay thông minh có khả năng báo giá, chỉ giờ, báo thức và nhiều chức năng hoàn hảo khác tuy nhiên cũng như các loại đồng hồ đeo tay dạng cơ khác, Đồng hồ seiko 5 automatic khi sử dụng có thể chỉ sai