Cáo phó:

Cáo phó:
Thương tiếc báo tin, cụ đã biên tịch. Mặc dù đã dùng đa phương cứu chữa. Tiếc thật, đã gắn bó với cụ bao năm, chăm sóc và tạo dáng để cụ có tên tuổi và được nhiều người mê và xin cưới cụ, nhưng không lỡ gả cụ đi. Nay cụ ra đi, thôi biết sao được, đành vĩnh biệt chúc cụ siêu thoát và mong cụ đầu thai kiếp sau được tốt đẹp huy hoàng hơn kiếp này nha.