Cách giáo dục truyền thống này là cách dạy học sinh nói dối và cố tình nói dối

Cách giáo dục truyền thống này là cách dạy học sinh nói dối và cố tình nói dối!
Đứa trẻ 1 tuổi khóc thì doạ “ngáo ộp” khi nó được mẹ cai sữa thì mẹ bôi mực vào và doạ có con sâu nó bú tí mẹ nên nó đen!
Đứa trẻ 2 tuổi xuống ao chơi thì doạ ở đó có con mẹ mìn?!
Đứa trẻ 3-4 tuổi hỏi mẹ đi đâu thì mẹ bảo mẹ đi có việc?
Đứa trẻ đến khi được đi học thì cô giáo bắt làm hoặc kể những thứ mà nhà bé không có, khi nó nói thật thì cô giáo bảo “cạn lời”?! Bắt về nhà làm lại? Thế là nó phải học tư duy nói dối và lừa đảo ngay từ trong trứng nước, tại sao không nghĩ ra cái gì hay hơn mà dạy? Không trách được cứ khi lớn lên làm cán bộ là trên thì nói dối vua, dưới thì lừa dân chúng!
Nếu còn kiểu giáo dục này thì dân ta còn lừa đảo, còn nói dối, cán bộ còn tha hoá đạo đức!!!