Các cụ thường nói “một nghề thì sống

Các cụ thường nói “một nghề thì sống, đống nghề thì chết.” Nhưng Elon Musk đã chứng tỏ rằng một người có thể làm nhiều việc, và việc nào cũng xuất chúng.
Tuy nhiên không có điều gì là ma thuật hay kỳ bí ở đây. Tất cả nhờ học tập mà nên. Hãy đọc bài này để xem anh ấy học ra sao