Bớt đi

Bớt đi … một chút tượng đài
Bớt đi … lễ hội rực trời pháo hoa
Bớt đi … đại yến gần xa
Bớt khoe … hoành tráng nước ta còn nghèo
Bớt đi … công cán bồ theo
Xe công siêu độc học leo con trời
Công trình ngàn tỉ để đời
Bỏ không hoang phí khiến người xót xa
Bớt đi … ông lớn nhiều nhà
Ăn chơi trác táng xa hoa tiền chùa
Bớt đi … những tiếng nói thừa
Vẽ vời hội họp bán mua chức quyền
Bớt đi … đấu đá triền miên
Tranh quyền đoạt vị nhìn xem … dân nghèo
Đi học đứa lội đứa trèo
Mong manh mạng sống hoạ treo đỉnh đầu
Đặc nhiệm Mỹ phải cúi đầu
Dân ta thật giỏi trẻ trâu càng tài
Chắp tay bái phục các ngài
Huấn luyện trẻ nhỏ toàn bài đặc công
Nghe khen sao nhói buốt lòng
Nghe khen đau xót ai không tủi sầu?!!
Ước mơ xa vợi cây cầu
Nhỏ nhoi cũng được cần đâu lớn gì
Chỉ cần các cháu được đi
Học thêm con chữ xanh rì tương lai
Không còn bơi vượt sông dài
Không đu dây lượn như loài ..TăcZăng
(Võ Thiên Thu)
See Translation