BẢO TÀNG ĐỒNG QUÊ Ở GIAO THỦY

1 1 1 1 1  
BẢO TÀNG ĐỒNG QUÊ Ở GIAO THỦY
Từ Nam Định xuống Quất Lâm, nhân đi qua Giao Thủy, các bạn đã ghé vào Bảo tàng đồng quê của gia đình ông Hoàng Kiền để mình được tận mắt thấy những mâm đồng, nồi đồng, nhà giàu nhà nghèo ở quê xưa, thấy ao thả cá và được kéo vó, giã gạo…Trân trọng cảm ơn các bạn quê Nam Định đã tạo mọi điều kiện để PTTN thêm yêu mảnh đất này. Môt bạn làm thơ tếu:
“Lẽ ra em đến Lạc Quần-Loanh quanh lại rẽ bảo tầng (tàng)” đồng quê”…