Bạn ơi về nhé

Bạn ơi về nhé!
25 năm – 18 thế hệ!!!
.
.
Nhớ kỷ niệm 20 năm, cũng rần rần chương trình Huflit Return.
Quay đi quay lại, lại thêm 5 năm nữa rồi!!!
.
.
Trưởng thành từ ngôi nhà Huflit là 1 điều hạnh phúc với mình!!!
Huflit chưa bao giờ là lựa chọn sai lầm!!!
Tự hào được là 1 thế hệ góp phần vào chặng đường 25 năm!!!
.
.
Bạn ơi về nhà nhé Bich Van Tran Nguyen Thi Tam Vi Long Ha Van Bac Cam Ta Nguyen Tuyen Tran Cam TU Nguyen Phong Viet Le Cat Tien Nguyen Truc Nguyễn Thanh Sơn Lâm Nguyễn Duy Anh Phuong Lam Hoàng Quân (tag thêm phụ vớiiiiiii…)
Mình chờ!!!!!