Anh Nguyễn Thiện Nhân sinh 1953 gốc người Trà Vinh

Anh Nguyễn Thiện Nhân sinh 1953 gốc người Trà Vinh, tham gia Quân Đội Nhân Dân Việt Nam từ 1970. Con duy nhất của cố Gs.Bs – Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thiện Thành, là một trong 5 gia đình ít ỏi ở Việt Nam có hai cha con được phong hàm Giáo sư. Anh Nguyễn Thiện Nhân cao 1,76m số đo 3 vòng chưa ổn định, nói tốt 3 ngoại ngữ. Vợ là bác sĩ, hai con trai đều là Tiến sĩ ^-^
Như vậy, Sài Gòn sẽ là nơi quay về và ở lại của Nhân sau khi hết nhiệm kỳ!
– Lý lịch trích ngang của tân Bí Nhân 🙂
#hoinghitw52017