Ai cũng có giấc mơ…khó thể lý giải lại càng không nên bình luận

Ai cũng có giấc mơ…khó thể lý giải lại càng không nên bình luận. Đó là trạng thái đặc biết nhất của tinh thần sống thuộc mỗi người. Có vẻ như, càng về sau người ta ít mơ đi, mà nếu có thì kém màu sắc tươi đẹp như thiếu thời…và mơ lành cũng hiếm ? Tôi nói về ước mơ, nghĩa là giấc mơ ngay cả khi không ngủ, lại luôn cùng hành trình sống của mình ! Hơn cả ý nghĩa hiện thực, những ước mơ hay như khiến mỗi người thêm một chút ‘tự giác ngộ’ nào đó về cuộc sống bản thân