2 tháng nữa được gặp con r

2 tháng nữa được gặp con r…
Bình thường nghe nói các bầu sẽ lên kí nhanh và nhìu vào những tháng cuối nhưng bé bầu của a lại xuống kí …
Càng nhìu việc bé bầu lại ko ngồi yên được …Cảm thấy bé bầu của anh bắt đầu thở mệt hơn sau khi giúp a dựng bài và đi dạy cả ngày, hỏi thì cứ nói ko mệt …
Vừa mừng mà vừa lo cho 2 mẹ con quá…
#BònBon ơi, sau này con phải thương mẹ Thỏ thiệt nhìu nha, vì mẹ chăm lo cho 2 ba con mình quá nhìu…
#DinhLoc #XuanThao
#VuCong #BienDao
#GiaĐìnhLàNhất