1 là làm = chất lượng + tài nguyên

1 là làm = chất lượng + tài nguyên
2 là học = tích lũy kiến thức sau thực chiến
3 là thực chiến = kiến thức kinh nghiệm
4 là hợp tác xây dựng & phát triển + hoc hỏi
Làm gì có chuyện tối ngày đi xin với đi mượn mãi như thế sao bền được người ta cho nhau cái cần chứ không ai cho nhau con cá .
Bảo xây dựng thì lười nhưng đến khi nó khả thi thì vác mồm đi xin với đi mượn .
Nhìn lại 4 bước bên trên người ta phải lao động vất vả cỡ nào , nhẫn nhịn cỡ nào.
Lao vào làm gần 1 năm trời không có thu 1 ngàn sắp tự kỷ cmn rồi đây này ở đó mà xin với mượn.