Xin tri ân Ni Sư Karma Lekshe Tsomo chủ tịch hội Sakyadhita

Xin tri ân Ni Sư Karma Lekshe Tsomo chủ tịch hội Sakyadhita , người mà trong suốt 30 năm qua đã hy sinh tất cả, đã lao tâm khổ trí rất nhiều Biết bao gian lao khó nhọc ,Ni Sư luôn nhẫn nhục và cố gắng vượt qua để duy trì và phát triển Hội Nghị Ni Giới Thế Giới để hôm nay và mãi vế sau Cứ 2 năm sẽ tổ chức 1 lần Hội nghị, luân lưu từ quốc gia này sang quốc gia khác . Cầu mong sao con được mạnh khoẻ để tiếp tục hành trình tìm kiếm tri thức và kinh nghiệm tu tập từ các học giả trí thức , từ những vị chân tu và các bạn đồng tu.
See Translation

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *