Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lập nên nhóm 14 chuyên gia cố vấn kinh tế cho chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lập nên nhóm 14 chuyên gia cố vấn kinh tế cho chính phủ, có cả ông cựu bộ trưởng bộ Kế hoạch & đầu tư Bùi Quang Vinh ở nhiệm kỳ trước.
Nhưng chắc chắn một mình ông Tổng bí thơ Nguyễn Phú Trọng sẽ “cân” hết 14 ông kia. Không gì bằng lời vàng ý ngọc của ngài đảng trưởng một khi ông phán xuống.
Câu cố vấn thuộc hạng dự báo đó là: “Việt Nam tiếp tục duy trì nền kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa”
Cứ thế mà làm !
See Translation

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *