Phóng sự từ kênh đảng là ANTV luôn nhé

Phóng sự từ kênh đảng là ANTV luôn nhé, tức là vụ này đã thối quá đến mức k thể che giấu được nữa rồi. Quá hãi hùng cho đội áo đỏ. Byebye SCB byebye VPBank, byebye hết tất cả các ngân hàng hàng nhà nước VN luôn.
Ai ơi nhớ lấy câu này,
Cướp đêm là trộm, cướp ngày là bank!
See Translation

5 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *