Miền Nam đi trước về sau

Miền Nam đi trước về sau, đi cao về thấp thế thì … ngộ không?
Chiều 1/11, tại diễn đàn Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nói: “với tỷ lệ điều tiết 18%, mức chi ngân sách bình quân theo đầu dân của TPHCM năm 2017 vẫn cao hơn mức chi bình quân của các địa phương trong vùng trọng điểm kinh tế Đông Nam Bộ”.
Phát biểu của Bộ trưởng hoàn toàn chính xác. Nhưng cần nói thêm là sự chính xác này đến từ một thực tế khó chấp nhận là vùng Đông Nam Bộ – mặc dù đóng góp nhiều nhất cho ngân sách cả nước – nhưng mức chi bình quân đầu người lại đứng thứ hai … từ dưới lên, thậm chí còn thấp hơn mặt bằng chung của cả nước (xem đồ thị).
Liệu có công bằng với người dân Đông Nam Bộ nếu như sau khi chia sẻ với cả nước vì mục tiêu “công bằng” thì chi ngân sách cho họ tụt xuống dưới mức trung bình của cả nước!
Ghi chú: Số liệu trong đồ thị được tính toán từ Quyết toán thu chi ngân sách của Bộ Tài chính năm 2014 – là năm gần nhất có số liệu quyết toán ngân sách, khi tỷ lệ NS giữ lại của HCM vẫn là 23%.

22 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *