HẬU QUẢ KHI CHUYÊN GIA KINH TẾ VN KHÔNG CÓ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

HẬU QUẢ KHI CHUYÊN GIA KINH TẾ VN KHÔNG CÓ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG.
Trong bài báo: “Việt Nam xuất khẩu 100 USD, Mỹ hưởng lợi 78 USD”: http://baochinhphu.vn/…/Viet-Nam-xuat-khau-100-U…/307498.vgp
Tôi thì ít khi chỉ trích ai mà không có lý do, và chỉ đả kích những con Bò khoác cái vỏ đại biểu quốc hội kiêm tiến sĩ kinh tế tư vấn cho quốc hội. Đó là vì họ không có não trạng động não để phân tích cái gì cả. Họ tùy tiện nói ra bừa bãi mà có vẻ họ tự tin đến mức khoác cái …
Đọc tiếp

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *