CÓ chuyên môn

CÓ chuyên môn, được học lý luận chính trị và được đào tạo quản lý nhà nước, mà không biết Quốc ca được ghi nhận trong Hiến pháp (văn bản pháp luật cao nhất), nó tồn tại từ năm 1946 đến giờ. Thế mà giờ lại đi cấp phép cho nó. Thế té ra mấy chục năm qua hát trộm bài Tiến Quân Ca à ? Nghỉ về chăn con H5N1 đi ông (Cục gì) ơi !

6 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *