Bài viết này sẽ lý giải vì sao Sài Gòn từ Hòn Ngọc Viễn Đông trước năm 1975

Bài viết này sẽ lý giải vì sao Sài Gòn từ Hòn Ngọc Viễn Đông trước năm 1975, giờ thành một bãi rác của Đông Nam Á.
“Trong khi trước đây người ta hô hào về việc xóa bỏ địa chủ phú nông, thì phương Tây xóa bỏ bần nông. Trong khi trước đây người ta tự hào về việc xóa bỏ quý tộc thì phương Tây xóa bỏ lưu manh. Đây chính là hai tư tưởng trị quốc hoàn toàn khác nhau, có thể dùng câu nói nổi tiếng để khái quát: một chế độ tốt có thể làm cho người xấu trở thành người tốt, một chế độ xấu có thể làm cho người tốt biến thành kẻ xấu. Phát động lưu manh để tiêu diệt quý tộc, cũng không thể làm cho lưu manh trở thành cao thượng, chỉ có thể làm cho lưu manh càng trở nên lưu manh hơn. Dụ dỗ, đe dọa nhiều người hơn nữa biến thành lưu manh, cuối cùng biến cả xã hội thành lưu manh.”
=> Để vực dậy đất nước VN thì ĐCSVN nên từ bỏ học thuyết Mác -Lê là để tầng lớp nông dân và giai cấp công nhân lãnh đạo đất nước. Thay vào đó là phải giao trọng trách lãnh đạo đất nước cho những người có tinh thần quý tộc.
See Translation

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *