… Đặc biệt nhất dưới đáy biển vùng này có nhiều đá, san hô và thảm thực vật, sinh vật tầng đáy. Điều này hoàn toàn khác với những gì ông thứ trưởng Bộ tài nguyên môi trường Nguyễn Linh Ngọc đã từng nói, rằng đáy biển vùng bị cấp phép xả thải chỉ toàn cát (https://goo.gl/RmeXkY).
Vậy là thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã nói dối, lừa dân để cấp giấy phép cho xả thải. Đây rõ ràng là một sự lừa đảo, đổi trắng thay đen và là một tội ác, bởi vì nó sẽ gây ra một đại họa môi trường không thể cứu vẫn cho vùng biển Bình Thuận và Ninh Thuận.
Với sự lừa dối và tội ác này, thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc phải bị cách chức và thậm chí phải bị truy tố. Giấy phép cho xả thải phải bị thu hồi.
See Translation

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *